فروشگاه یاس- لوازم خانگی در مشهد - پخش بلور و جهیزیه - بلوار مصلی / اجهزة منزلیة فی مشهد - الکریستال وتوزیع المهور - بولیفارد المصلى
فروشگاه یاس- لوازم خانگی در مشهد - پخش بلور و جهیزیه - بلوار مصلی / اجهزة منزلیة فی مشهد - الکریستال وتوزیع المهور - بولیفارد المصلى
مدیریت: مصطفی شریفی
پخش انواع بلورجات لوازم خانگی و جهیزیه / توزیع کافة أنواع بلورات الأجهزة المنزلیة و المهر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
مشهد ، بلوار مصلی ، بین مصلی 4 و 6 ، پلاک 200 / مشهد ، بولیفارد المصلى ، بین المصلى 4 و 6 ، رقم 200