فروشگاه قصر طلایی
فروشگاه قصر طلایی
مدیر: محمد حسن دانش
فروش لوازم و بورس جهیزیه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
(شعبه1:میدان حافظ، بازار امیر، فاز2، ورودیA، پلاک 50)(شعبه2:میدان حافظ بازار بزرگ اطلس ورودی B پلاک2020)(شعبه3:بازار بزرگ اطلس ورودی A پلاک1860)(شعبه4:بازار بزرگ اطلس ورودی C پلاک 3150)(شعبه4:بازار بزرگ اطلس ورودی C پلاک 3150)