آهنگری و سازه های فلزی
فنر لول کیان
مدیریت: علی اصغر حشمتی
تولید فنر باcnc .تعداد کمتر یک ملیون عدد قابل تولید نمی باشد کیفیت سرعت بهترین مواد اولیه و در نهایت فنر تولید شده بی رقیب از همه لحلظ.
شماره تماس:
فکس:
05133855891
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
مشهد، شهرک صنعتی خلج
سیدی ریاضی 51/6 پلاک 134