گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر پروتئین امیدوار
مدیر: مرتضی امیدوار
عرضه انواع گوشت و مرغ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، پیروزی 81 ، برسلانی 9