مدیر:
مهندس حبیب اله دوبرادران
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، قاسم اباد، بلوار فلاحی، بین فلاحی 13 و 15 / مشهد ، قاسم أباد ، فلاحی بولیفارد ، بین فلاحی 13 و 15 ، پلاک: 393 طبقه 1
دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان خدمات شهرسازی شهرداری مشهد
دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان شهرداری مشهد
دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان شهرداری مشهد
دفتر 427 سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و دفتر پیشخوان شهرداری مشهد