مشاور املاک پارت / الجزء مستشار عقاری فی المشهد
مشاور املاک پارت / الجزء مستشار عقاری فی المشهد
مدیر: علی داوریان
خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت / الشراء والبیع والرهن والإیجار والمشارکة فی البناء
شماره تماس:
35242424_35252525
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، نبش شاهد 28 / مشهد ، قاسم آباد ، جادة الشاهد ، زاویة الشاهد 28 پلاک: 182
تصاویر