پرده سرا
گالری کاخ - پرده فروشی - پارچه رومبلی در بلوار معلم مشهد / معرض القصر - بیع ستائر - قماش دمدمة على شارع المعلم فی مشهد
مدیریت: مرتضی جعفرزاده
طراحی و اجرای انواع پرده ، پارچه رو مبلی / تصمیم وتنفیذ أنواع مختلفة من الستائر وأقمشة التنجید
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم ، نبش سیدرضی(تقاطع معلم و سیدرضی)