چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
دفتر فنی نقش جهان
مدیر: رضا حاجیان
ارائه کلیه خدمات چاپی، فتوکپی و پرینت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
وکیل آباد، بلوار سیدرضی، سید رضی 14 پلاک: 254