رستوران مهدی
رستوران مهدی
مدیر: ابریشمی
رستوران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مشهد ، بلوار فرامرز عباسی، بین فرامرز عباسی 1 و 3