فرش مرینوس - تابلو فرش - گلیم - بلوار معلم مشهد / سجاد - جلیم - بولیفارد المعلم مشهد
فرش مرینوس - تابلو فرش - گلیم - بلوار معلم مشهد / سجاد - جلیم - بولیفارد المعلم مشهد
مدیریت: علی سروقدی
عرضه انواع فرش ، تابلو فرش گلیم و ... / تورید سجاد وسجاد کلیم و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم، بین معلم 12 و 14 ، پلاک 266 / مشهد ، بولیفارد المعلم ، بین المعلم 12 و 14 ، رقم 266