سوپر گوشت بندار
سوپر گوشت بندار
مدیر: امیر بندار
عرضه گوشت، مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار حجاب، بین حجاب 57 و 55
تصاویر