آژانس مشاورین مسکن
گروه مشاورین تخصص مسکن آرکا
مدیر: حسین گرجی
خرید، فروش، رهن، اجاره
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد، قاسم آباد، بلوار دکتر حسابی، بین حسابی 49 و 51