خدمات فنی لوگان
خدمات فنی لوگان
مدیر: یوسف اکبرزاده
تعمیرموتورگیربکس، تعمیرات انواع ماشینهای ایرانی و خارجی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، روبروی امامیه65مجتمع تعمیرگاهی