فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
مدیر: محمد حسن دهقان
عرضه گوشت مرغ و ماهی سوسیس و کالباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، نبش تقاطع بلوار حجاب و ادیب، پلاک: 456
تصاویر