شرکت کاوه ابزار - ماشین کاری سنگین - قالبسازی ساخت پرس هیدرولیک در آزادی مشهد / الآلات الثقیلة - صنع القالب الهیدرولیکی فی آزادی مشهد
شرکت کاوه ابزار - ماشین کاری سنگین - قالبسازی ساخت پرس هیدرولیک در آزادی مشهد / الآلات الثقیلة - صنع القالب الهیدرولیکی فی آزادی مشهد
مدیریت: محمد مهدی میرجلیلی
کلیه خدمات ماشین کاری سنگین و قالبسازی ساخت پرس های هیدرولیک دروازه ای و سی فرم / جمیع خدمات التشغیل الثقیل وصنع القوالب ، مما یجعل مکابس البوابة الهیدرولیکیة وشکل C
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار آزادی ، آزادی 131 نبش چهارراه اول سمت چپ / مشهد ، أزادی بولیفارد ، أزادی 131 رکن التقاطع الأول على الیسار پلاک: 36 طبقه 1 واحد 1
تصاویر