گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت امیر
مدیر: امیر بخشی
عرضه انواع گوشت مرغ ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار آزادی ، آزادی 89 ، بین امام هادی 5 و 7