بیمه
بیمه ایران کد : - بیمه بلوار شریعتی در مشهد7930 - بیمه ایران در قاسم اباد مشهد - صدور انواع بیمه نامه در شریعتی قاسم اباد مشهد / قانون التأمین الإیرانی: - بولیفارد شریعتی للتأمین فی مشهد 7930 - إیران للتأمین فی قاسم آباد مشهد - إصدار أنواع مختلفة من وثائق التأمین فی شریعتی قاسم آباد مشهد
مدیریت: علیپور
مشاور صدور کلیه بیمه نامه ها ، بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ، بیمه زلزله و آتش سوزی ( بیمه حوادث ) ، بیمه مسئولیت ، بیمه درمان ، بیمه سرقت ، بیمه بازنشستگی و ....
شماره تماس:
فکس:
36617088
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی 27 و 29