فرش ماشینی و موکت
موکت عاقبتی
مدیریت: عباس عاقبتی
فروش و نصب موکت ، سردوزی فرش و موکت و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی ، 31 و 33