سوپر گوشت سهیل
سوپر گوشت سهیل
مدیر: سهیل عفتی
عرضه گوشت، مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار امامیه، بین امامیه 3 و 5