بیمه
بیمه معلم (کد : 10009)(شرکت بیمه بینا آسایش پویا)
مدیر: مهندس بینا باجی
مشاوره و  صدور انواع بیمه نامه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 42 و 44 ، پلاک 221