برش فلزات آریا
برش فلزات آریا
مدیریت: برادران نسایی
برش لیزر فلزات ، پرس و برک ، ساخت تابلو های چنلیوم ، برش لیزری فلزات رنگی و غیر رنگی ، حکاکی فلزات ، ساخت تابلوهای تبلیغاتی ( استیل - چلنیوم )
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
دفترمرکزی:مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 40 و 42،
شعبه2: بلوار آزادی، بین آزادی 127 و 129