مدیر:
برادران نسایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
دفترمرکزی:مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 40 و 42،
شعبه2: بلوار آزادی، بین آزادی 127 و 129
برش فلزات آریا