خرازی
فروشگاه گلباران
مدیریت: مهدی غفوریان
عرضه لوازم خیاطی و خرازی نگین ، دکمه و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار صادقی ، ابتدای صادقی 3 سمت چپ