فرش ماشینی و موکت
فروشگاه فرش کرامتی
مدیریت: ابوالفضل کرامتی
فرش فروشی، دور دوزی، تعویض فرش نو با کهنه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان توحید، بین قرنی 6 و8 ، پلاک 798