شرکت شیمیایی قوام کار / شرکة قوام کار للکیماویات
شرکت شیمیایی قوام کار / شرکة قوام کار للکیماویات
مدیر: سلیمان حاجی پور
تولید و عرضه انواع چسب و رزین / إنتاج وتورید مواد لاصقة وراتنجات
شماره تماس:
فکس:
37288205
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار قرنی ، چهارراه ابوطالب ، بازار برجیس ، طبقه اول ، واحد 110 / مشهد ، شارع القرنی ، تقاطع أبو طالب ، برج برجس ، الدور الأول ، الوحدة 110