فرش آرا مشهد ( نمایندگی عباس زاده )خواجه ربیع مشهد - فرش های مشهد - آرا مشهد - نگین مشهد
فرش آرا مشهد ( نمایندگی عباس زاده )خواجه ربیع مشهد - فرش های مشهد - آرا مشهد - نگین مشهد
مدیریت: عباس زاده
مرکز فروش فرش های آرا مشهد
شماره تماس:
فکس:
37426532
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خ خواجه ربیع ، بین خواجه ربیع 27 و 29 ، فرش آرا مشهد
وب سایت رسمی:
فروش ویژه انواع فرش های ماشینی

فرش های مشهد - آرا مشهد - نگین مشهد