دفتر وکالت سید محمد حسینی
دفتر وکالت سید محمد حسینی
مدیر: سید محمد حسینی
وکیل امور حقوقی کیفری و خانواده نظامی و ادرای
پذیرش وکالت دعوای و طرح دعوی و دفاع در مراجع قضائی سراسر کشور
پذیرش وکالت در کلیه امور حقوقی و قضائی و اداری ایرانیان خارج از کشور در ایران
تنظیم قرارداد ها ، لوایح شکایات، دادخواست ها و اظهارنامه ها
تنظیم وصیت نامه قانونی، اظهارنامه مالیات بر ارث، اخذ گواهی حصر وراثت
پژوهش و اموزش
شماره تماس:
فکس:
37524770
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار شفا ، بین شفا 21 و 23 ، پلاک: 146 طبقه 1
ایمیل:
تصاویر