بیمه
بیمه سامان (کد : 2893) نمایندگی باوی - صدور بیمه خودرو شخص ثالث و بدنه - سرمایه گذاری - ساختمانی - مهندسی - حوادث - آتش سوزی - مسئولیت - بازنشستگی در بلوار عبدالمطلب مشهد / اصدار تأمین الغیر والسیارة - استثمار - بناء - هندسة - حوادث - حریق - مسؤولیة - تقاعد فی شارع عبد المطلب مشهد
مدیریت: فرزانه باوی
مشاوره و صدور انواع بیمه نا مه های: خودرو ( ثالث و بدنه ) ، عمر ، سرمایه گذاری ، ساختمانی ، مهندسی ، حوادث ، مسئولیت ، بازنشستگی ، آتش سوزی و تمامی بیمه های درخواستی در اسرع وقت / استشارة وإصدار أنواع مختلفة من التأمین: السیارات (الغیر والهیئة) ، الحیاة ، الاستثمار ، البناء ، الهندسة ، الحوادث ، المسؤولیة ، التقاعد ، الحریق وجمیع التأمینات المطلوبة فی أقرب وقت ممکن
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب29 / مشهد ، شارع عبد المطلب ، زاویة عبد المطلب 29