تالار جشنگاه
تالار جشنگاه
مدیریت: مرتضی سواعدی
تالار تخصصی برگزاری جشن های مادر و کودک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار جانباز، بین جانباز 2 و 4 ، ساختمان هواپیمایی قطر ، طبقه دوم