دفتر پیشخوان الکترونیک شهرداری مشهد ، دفتر مهندسی 609 / مکتب مکافحة بلدیة مشهد الإلکترونی ، المکتب الهندسی 609
دفتر پیشخوان الکترونیک شهرداری مشهد ، دفتر مهندسی 609 / مکتب مکافحة بلدیة مشهد الإلکترونی ، المکتب الهندسی 609
مدیر: مهندس سید هدایت قوام
صدور گواهی ساختمان اعم از پروانه پایانکار ( عدم خلاف ، بهره برداری )  استعلام ادارات ، خدمات بازدید ، مشاوره ، طراحی نقشه های پروانه و نقشه های اجرایی ، محاسبات بهینه و اقتصادی سازه ، انجام کلیه امور مربوط مهندسین سازمان نظام مهندسی ، نظارت کلیه امور مربوط به نقشه برداری ، (  دفتر مهندسی و دفتر پیشخوان الکترونیک شهرداری مشهد  ) / إصدار شهادة البناء بما فی ذلک تصریح العمل النهائی (عدم الانتهاک ، التشغیل) استعلام المکاتب ، خدمات الزیارة ، الاستشارات ، تصمیم خرائط الفراشة والخطط التنفیذیة ، الحسابات الهیکلیة والاقتصادیة المثلى ، أداء جمیع الشؤون ذات الصلة لمهندسی التنظیم الهندسی ، الإشراف على جمیع الأمور ذات الصلة لرسم الخرائط (المکتب الهندسی ومکتب مکافحة الالکترونیة ببلدیة مشهد)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار فلسطین ، ابتدای فلسطین 6 طبقه دوم ، پلاک 3، واحد سمت چپ (5) / مشهد ، بولیفارد فلسطین ، بدایة فلسطین ، الدور السادس ، رقم 3 ، الوحدة الیسرى (5)