گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپرگوشت درویش
مدیر: درویش رضایی
سوپرگوشت، عرضه گوشت گوساله، گوسفند، مرغ، ماهی، انواع سفارشات پذیرفته می شود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار خیام، خیام11 ، بین فرهاد و نسترن