چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
دفتر فنی مهندسی کاظم پور
مدیر: مهندس جلیل کاظم پور
چاپ بنر فلکسی، پرینت، چاپ نقشه، فتوکپی، ترسیم و ترمیم نقشه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بلوار صادقی، نبش صادقی 2 پلاک: 6