عینک (فروش و تعمیر)
تک نو لنز - تکنو لنز - تکنولنز
مدیر: سارا ستوده
مرکز فروش کالای چشم پزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
اول احمد آباد، پاساژ قصر حاتم واحد 34

Instagram.com/teknolens
http://instagram.com/teknolens