فروشگاه جورابات
فروشگاه جورابات
مدیر: محمود پیله ور
بورس جوراب، تریکو، کشباف، لباس زیر مردانه و زنانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
شعبه1: خیابان احمد آباد، احمد آباد 25، نبش کوچه شیرین
شعبه2:بلوار سجاد، چهارراه بزرگ مهر، پاساژ شهر شب، طبقه همکف، واحد 23