عینک سپید (دارای پروانه ساخت عینک طبی از وزارت بهداشت و درمان)
عینک سپید (دارای پروانه ساخت عینک طبی از وزارت بهداشت و درمان)
مدیر: سید حمید محمودی
عینک فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
اول احمدآباد، نبش پاساژ مرمر، پلاک 2