عینک (فروش و تعمیر)
شاداب
مدیر: جلال شاداب
تعمیرات عینک، عینک فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
چهاراه دکترا، انتهای پاساژ صفویه، پلاک 10