مدیر:
مسعود ایمانی
شماره تماس:
آدرس:
مشهد، سناباد غربی، حدفاصل سناباد 58 و چهارراه راهنمایی پلاک 780 / مشهد ، سان آباد الغربی ، ساناباد 58 و تقاطع راهنمایی ، رقم 780
فروشگاه ال جی