مدیر:
محمدرضا بختیاری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، تقی آباد ، کوهسنگی ، مجتمع زیست خاور ، طبقه منفی 2 ، واحد 1013
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛۵۰/۷۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛ ۷۰/۱۰۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛ ۷۰/۱۰۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛ ۷۰/۱۰۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
📣گالري معرق و تابلو بختياري📣
🛎تابلو مخمل
🛎ابعاد؛ ۷۰/۱۰۰
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
تلگرام👇
‏🆔 https://t.me/gallerybakhtiarii (https://t.me/gallerybakhtiarii)
✏️بهترین هدیه تابلو ای ماندگار
✏️لطفا نظراتتون رو کامنت کنید
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
‎👈تمامی کارها معرق مس است،که بعد برش پرداخت میشود رنگ ثابت است و ضمانت نامه دارد
‎👈تابلو پلاستیک حباب دار و کارتن پیچ میشود و ارسال میگردد
‎✅اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
‎✅اهدایی
‎✅شرکت ها
‎✅سازمان ها
‎✅بهترین هدیه تابلو‌ ای ماندگار
‎🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
‎⏰در كمترين زمان ممكن
✅اینیستاگرام
gallery.bakhtiarii2 ‌‏🆔
‎✅مشاوره:تلگرام
‌‏@mhd_bakhtyarir
‎☎️شماره تماس0915692737۵

‌‎#قاب_بختیاری #معرق_بختیاری#گالری_بختیاری #قاب_مشهد_بختیاری #دیجیتال_مارکتینگ #پخش تابلو #معرق#اینیستاگرام #قاب_مشهد#معرق_مشهد#پرسپولیس #مشهد #امام_رضا #قابسازی_عمده#تابلو_کادویی#تابلو_مدرن #شعرعاشقانه #تهران #بختیاری_معرق#صنایع_دستی #زیستخاور #هنردست #ارزانسرا #گالری_معرق_بختیاری#بختیاری_گالری#صنایع دستی_مشهد#تابلو_کمیاب#تابلو_خاص#مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری ‎#معرق بختیاری #صنایع_دستی #هنر #مس #چوب #چوبی_تزئینی #مشبک_معرق #معرق_تفکیک_رنگ #لاکچری #تزئینات_منزل #مشبک_منبت #صنایع_دستی_ایران #صنایع_دستی_جایگزین_نفت #هنرمندان_ایرانی #هنردست #منزل_عروس #منزل_شیک #معرق_خط #معرق_سنگ#گالری بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری ‎#معرق بختیاری #صنایع_دستی #هنر #مس #چوب #چوبی_تزئینی #مشبک_معرق #معرق_تفکیک_رنگ #لاکچری #تزئینات_منزل #مشبک_منبت #صنایع_دستی_ایران #صنایع_دستی_جایگزین_نفت #هنرمندان_ایرانی #هنردست #منزل_عروس #منزل_شیک #معرق_خط #معرق_سنگ#گالری بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری ‎#معرق بختیاری #صنایع_دستی #هنر #مس #چوب #چوبی_تزئینی #مشبک_معرق #معرق_تفکیک_رنگ #لاکچری #تزئینات_منزل #مشبک_منبت #صنایع_دستی_ایران #صنایع_دستی_جایگزین_نفت #هنرمندان_ایرانی #هنردست #منزل_عروس #منزل_شیک #معرق_خط #معرق_سنگ#گالری بختیاری
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
اجرا لیبل و متن های(مورد نظر)
اهدایی
شرکت ها
سازمان ها
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
🛎مشتریان گرامی فروش انلاین انجام میشود و ارسال رایگان میباشد
🛎خرید اینترنتی شامل ۱۵٪تخفیف میباشد
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
🛎مشتریان گرامی فروش انلاین انجام میشود و ارسال رایگان میباشد
🛎خرید اینترنتی شامل ۱۵٪تخفیف میباشد
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری معرق بختیاری🛎🛎
🛎مشتریان گرامی فروش انلاین انجام میشود و ارسال رایگان میباشد
🛎خرید اینترنتی شامل ۱۵٪تخفیف میباشد
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
☎️شماره تماس09156927375
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇gallery.bakhtiarii2
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری
🛎🛎گالری بختیاری🛎🛎
✅این  ست در دو  مجموعه سایز ( بزرگ و متوسط ) ارائه می شود / از تک عکس های این مجموعه می توان برای ست کردن مجموعه های دیگر نیز استفاده نمود.
✅شامل : چاپ بر روی کاغذ امولسونِ عکاسی با ماندگاری رنگ بالا
✅نصب شده در قاب های شیشه ای با ضخامت 2 سانتی متر در قاب های PVC
✅ رنگهای متنوع قابها ( سفید ،نقره ای ،بژ ،طلایی و مشکی)
✅قابل چاپ بر روی شاسی ام دی اف بدون قاب در سایز دلخواه
🚚ارسال به تمامي نقاط كشور
⏰در كمترين زمان ممكن
‏🆔 @gallerybakhtiarii
مشاوره:
‏@mhd_bakhtyarir
اینیستا گرام👇👇👇
☎️شماره تماس09156927375
🛎مدیرت:بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر ) - معرق کاری در مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر ) - معرق کاری در مشهد
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر ) - معرق کاری در مشهد
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
گالری معرق بختیاری ( معرق الغدیر )
معرق مس،صنایع دستی
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری
گالری معرق بختیاری