شیشه اتومبیل فدرال
شیشه اتومبیل فدرال
مدیر: سیدکاظم موسوی
شیشه اتومبیل، آیینه بغل شفاف چراغ، تعمیر بالابر تعمیر انواع آینه.تعمیر سپر. ساخت تلق انواع چراغ ها و خطر ها.نصب کلیه شیشه ها با چسب پلی آرتون و آلمانی نصب خواهد شد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، بلوار جمهوری اسلامی، نبش جمهوری 11