پرده سرا
گالری پرده جلالیان / معرض ستائر جالالیان
مدیریت: جواد جلالیان
عرضه و نصب انواع پرده ، لوازم جانبی / تورید وترکیب ستائر واکسسوارات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا 13 ، دانش 11 ، بازار قماش واحد 64 / مشهد ، 13 شارع الإمام رضا ، دانش 11 ، سوق قمش ، الوحدة 64