تالار پذیرایی
تالار و تشریفات بهشت مریم
مدیریت: آقای محسن ابراهیمی و خانم مریم السادات حسینی
تالار پذیرایی ، خدمات برگزاری مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، بلوار امام خمینی بین میدان امام خمینی و امام خمینی 54