پرده سرا
فروشگاه ال سون / متجر ال سون
مدیریت: مجتبی اسکویی
عرضه و نصب انواع پرده ، لوازم جانبی / تورید وترکیب ستائر واکسسوارات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا 15 ، دانش 11 ، بازار قماش ، واحد 1 و 2 / مشهد ، شارع الإمام رضا 15 ، دانش 11 ، سوق قمش ، الوحدتان 1 و 2