زعفران مزرعه
زعفران مزرعه
مدیر: حامد شیخ زاده
عرضه، زعفران، نبات، خشکبار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ امام رضا، امام رضا 16، حد فاصل عنصری 2 و امام رضا، جنب حسینیه