مدیر:
حامد شیخ زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ امام رضا، امام رضا 16، حد فاصل عنصری 2 و امام رضا، جنب حسینیه
استند یک گرم و نیم گرم مخصوص فروشگاه ها و هایپر مارکت ها
نمایشگاه بهاره ۹۷
نمایشگاه بهاره ۹۷ با حضور رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار جناب اذانی عزیز
نمایشگاه بهاره ۹۷ با حضور رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار جناب اذانی عزیز
هل ۷ گرم و ۱۴ گرم مزرعه
زرشک ۲۰۰ گرمی مزرعه
زعفران نیم گرم
زعفران ۱ گرم
زعفران ۲ گرم
زعفران نیم مثقال
زعفران ۳ گرم
زعفران ۴ گرم
زعفران یک مثقال
زعفران ساب و قوری زعفران
زعفران مزرعه
زعفران مزرعه
زعفران مزرعه
زعفران مزرعه
زعفران مزرعه
زعفران مزرعه