فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
فروشگاه پارس خزر (نمایندگی پارس خزر) - تعمیر لوازم خانگی - لوازم خانگی - نمایندگی پارس خزر - لوازم خانگی پارس خزر - مشهد - خیابان امام خمینی
مدیریت: هادی اکبری
تعمیرات و فروش انواع برند لوازم خانگی برقی
شماره تماس:
فکس:
38536007
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 47
تصاویر