مواد غذایی -سوپر مارکت -لبنیات
زعفران سید مرتضی
مدیر: سید مرتضی نوربخش حسینی
 
مرغوبترین زعفران قائنات و جنوب خراسان ، عرضه زعفران، نبات، خشکبار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا، نبش امام رضا 2
تصاویر