پرده الغدیر
پرده الغدیر
مدیر: عباس وکیلیان
بورس پرده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان امام رضا، امام رضا 15، سرای اتحاد، طبقه همکف، پلاک 43