آژانس مسافرتی
شرکت آسیا سفر
مدیر: سوریه ارمشی
آژانس خدمات مسافرتی (اتوبوس)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
ثامن
آدرس:
خیابان امام رضا 16، دست راست، جنب هتل آتور