صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
صنایع دستی زندانیان - صنایع دستی در مشهد - بلوار معلم
مدیریت: محمدرضا بوته
عرضه انواع شلوار کردی ، تسبیح ، تابلو های معرق و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم ، معلم 67 ، نبش قانع 24