مجتمع نان فانتزی قره چشمه - نان فانتزی بلوار فکوری مشهد
مجتمع نان فانتزی قره چشمه - نان فانتزی بلوار فکوری مشهد
مدیر: امیرعباس دنیوی
مجتمع نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار آب و برق ، فکوری11 ، خ شقایق ، بین شقایق 3و5